kihalica

Satnica – kihalica – zijevalica

Simboli odnosno znakovi u prirodi, kojima se tumači sadašnjost i nagovještava budućnost, vidljivi su svuda uokolo, na svim područjima života, bilo da je riječ o situacijama ili o stvarima. Zanimanje za njihovo tumačenje nije prestalo niti ulaskom u moderno doba i pojavom novih izuma, a ljubav je i dalje ostala glavno područje interesa. Otkrićem sata s kazaljkama, uvažilo se vjerovanje: – kad su kazaljke sklopljene, u podne ili u ponoć, […]

Više