karmički brak

BRAČNI PORAZ ILI BRAČNA KRIZA

Njegov i njen brak: koreni iz detinjstva Poslednjih godina su sa velikom preciznošću analizirane emocionalne veze muža i žene. Fiziološka merenje, pre svega, su doprinela upoznavanju razloga koji održavaju ili razaraju bračne veze.  Pronađene su prikrivene biološke reakcije nesuglasica ili kako istraživači navode, kritične tačke emocionalne stvarnosti koje se uglavnom zanemaruju. Nesuglasice počinju jako rano, u najranijem detinjstvu, u različitim emocionalnim svetovima devojčica i dečaka. Delimično biološke prirode, dva različita […]

Više

SRODNE DUŠE

Evo i primjera: “Kad sam ga vidjela prvi put, kao da je sve vrijeme stalo… vazduh je bio gust i magličast… sa skoro opipljivom frenetičnom energijom. Moje srce prestalo je kucati, zrak mi je sišao u grlo, i žmarci su prošli kroz moje tijelo kao tekuća vatra. Da nije umro u 18. godini, mogao je biti moja «ljubav života», ali vrijeme i kasnije iskustvo u ovim stvarima naučilo me da […]

Više