karmička ljubav

KARMIČKE I SUDBINSKE LJUBAVI

Najpre da razlučimo značenje karmičke od sudbinske ljubavi. Učešće sudbine postoji u oba pojma. Pod karmičkom ljubavlju se podrazumevaju stara emotivna događanja u nekom od prethodnih života, a koja se prenose na sadašnji, koji živimo. A sudbinska ljubav je ona koju srećemo i započinjemo u ovom životu, a koja se može završiti dugom vezom, zasnivanjem porodice, ali i razvodom. Takođe, bitno je kako postupamo sa ovoživotnim partnerom, zbog budućeg karmičkog […]

Više