izračunajte lični broj

Kakvi ste po ličnom broju?

lični broj = dan + mesec + godina rođenja Na primer: 24 .11. 1965 = 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 5 = 29 = 2 BROJ 1 – vaše su emocije podređene vašoj logici. Drugi vas više zapažaju kao logičara, a manje kao osećajnu osobu. Niste baš neki romantičar. Često ste psihički uznemireni zbog svoje nagle i nepredvidive naravi. Brzina je […]

Više