integracija

TJEDNO TAROT ČITANJE (od 22. do 28. maja 2023.)

Sukob se nalazi unutar samog čovjeka. Ako se tamo ne riješi, on se ne može riješiti nigdje drugdje. Politika je unutar vas, ona se nalazi između dva dijela uma. Mi predstavljamo i muško i žensko, vatru i vodu, život i smrt. Karta integracije je simbol stvaranje sebe, novog života i mističnog jedinstva poznatog kao alkemija. Rezime čitanja: Razviti umijeće distanciranja od uma je jedan od najvećih blagoslova. To je ono […]

Više