henry ford

alt

ASTRO PROFIL: Henry Ford

On sam podznak Lav, ukazuje da je on centar i da usmerava pažnju na sebe, on je ‘centar sveta’. Gde mu je podznak, na 28 Lava, tu je i fiksna zvezda Regulus, koja označava samo srce lava. Tako da je on postao moćan čovek, šef, direktor ogromnog preduzeca, fabrike. Zato je bitno da gledamo ascedent, jer sam znak na vrhu prve kuće, dosta toga nam govori. Neki put sam znak […]

Više