egipatski bog

RA

EGIPATSKI HOROSKOP

Podeljen je u dvanaest znakova, i svakim znakom gospodari jedan bog. Na osnovu sledeće tabele lako ćete otkriti koje božanstvo vas štiti i šta vam savetuje za lakši ljubavni zivot (s obzirom da nećete upravljati velikim zemljama):   AKO STE ROĐENI IZMEĐU: 1. januara i 2. februara štiti vas Bog proroka – AMON; 3. februara i 4. marta štiti vas Bog svete reke Nil – SEBEK; 5. marta i 9. […]

Više