ČOVEKOVO TELO

alt

ASTROLOGIJA I ČOVEKOVO TELO

Makrokosmos koji je za nas relevantan je sunčev sistem kojim i operiramo u astrologiji, odnosno planetama u njemu opisujemo naše živote. U tom smislu, sunčev sistem bi bio “Bog” ili makrokosmos. Telo je nešto što je svima očigledno i sa čime se identifikujemo, Čovek je, naravno, mnogo, mnogo više od samoga tela – ali je to, nažalost, tako lako zaboravio… Naleteh slučajno na sliku anatomsku grudnog koša, rebara… pa pošto znamo […]

Više