arapska astrologija

ARAPSKE TAČKE – duhovne komponente natalne karte (1. dio)

Smatra se da su tačke bliže povezane sa duševnim i duhovnim dijelom ljudskog postojanja, pa im se u tumačenju tema natalne karte pripisuju dublja značenja u odnosu na posmatranu oblast. U helenističkoj astrologiji primarno su se koristile kako bi pripisale dodatne teme znacima i kućama u karti. Tako npr. ako bi tačka braka pala u drugu kuću i Škorpiju, pripisala bi toj kući i njenom vladaru određene signifikacije u vezi […]

Više

alt

LEKCIJA IZ POVIJESTI ASTROLOGIJE

Albumasar je u to vrijeme bio učenik Haditske tradicije, koja je proučavala izreke proroka Muhameda. Al Kindi je pak predvodio skupinu arapskih učenjaka koji su prevodili grčke filozofske (i astrološke) tekstove na arapski jezik, te je pokušavao pomiriti grčku filozofiju sa islamskim vjerovanjima, smatrajući da grčka filozofija može pomoći u boljem razumijevanju Boga i da se ne kosi sa islamskim učenjima. Albumasar je često napadao Al Kindija zbog njegove sklonosti […]

Više