alkoholizam

DECA ALKOHOLIČARA

Odrastajući u okruženju gde su uloge poremećene, dete ne uspeva da jasno uvidi razlog zašto se stvari dešavaju na tako surov i okrutan način. Pita se zašto mama zatvara vrata i vreme provodi sama, zašto tata nikad nije kod kuće, zašto mora da se šapuće. Mnoga druga pitanja prepliću se u jednom malom biću. Biću koje nije, najčešće, sposobno da razume i prihvati činjenicu da je to bolest zavisnosti, kao […]

Više