Agresivni način

Zašto se ne razumemo?

Poruke koje želimo da uputimo drugima često nailaze na otpor, nerazumevanje, pogrešno tumačenje ili ignorisanje, bilo da su upućene usmeno, u direktnom kontaktu sa drugom osobom, bilo putem mobilnih telefona ili društvenih mreža. Na putu, pošiljalac poruke – kanal komunikacije – primalac poruke, značenje i namera koju osoba ima često se izvitopere i ne prenesu u punom obliku, ne uspevši pri tom da zaokruže tok uz povratnu informaciju od strane […]

Više