aaliza natalne karte

Reditelj Dragoslav Lazić o astrologiji

Na njemu se tromo vukla poveća kompozicija oblačaka, iza koje se odnekud pomolio neumorni putnik Mesec sa svojim sjajnim pratiljama zvezdicama, na koje hitro uperih olovku, žureći da ih izbrojim, dok ne zamaknu za neki od oblačaka. Devet ih je, da celih devet, povikah na glas kao da se dovikujem sa nekim iz kosmosa, sa nekim ko mi neumorno šalje poruke iz kosmosa. Dešifrujem… Izabranik ovog intervjua se u mojoj […]

Više