5. polje

PETA KUĆA

Mesec je znak plodnosti, planeta koja na nas veoma deluje. Vladalac petog polja često može da označi kakva će nam biti deca.   PLANETE U 5. POLJU –  kako se planete u petom polju reflektuju na dete? SUNCE u 5. polju obično je znak zdravog deteta izražene fizičke snage i predodređenog za uspeh. Dete postaje glava porodice kad odraste i obično ima karakteristike oca i liči na oca. Ovakva deca […]

Više