12. karta

alt

OBJEŠENI XII – dvanaesta karta velike Arkane u Tarotu

Obješeni govori o pretjeranoj žrtvi za druge. Da li je tolika žrtva potrebna? Ako samo dajete, i žrtvujete se neprekidno, vaš evolucijski put ovdje – staje. U vašem životu nema promjena. Svi imamo na životnom putu lokve koje moramo preskočiti, kamenje koje treba maknuti, ali i ruže koje beremo. Ukoliko pređete na tuđi put i nosite tu osobu preko lokvi, mičete njeno kamenje, berete ruže da se ne upikne u […]

Više