sudbinski odnosi

Karmička ljubav – blagoslov ili usud?

Često srećemo ljude koji, zaneseni pričama i iskustvima ljudi o karmičkim odnosima, i sami žele jednu takvu ljubav. Nesumnjivo, niti koje povezuju osobe, obavijene mrvicom magije i skovane od karme, uvek su i uvek će privlačiti našu radoznalost. Vreme karmičke ljubavi teško je ili, gotovo, nemoguće odrediti. Nema garanciju. I nema bezbednog mesta na koje možemo pobeći, ako nam se učini da je svega previše. Ovakvi odnosi traju u vremenu. […]

Više