karmički partner

PARTNERSTVO  

Virtuelna komunikacija i društvene mreže imaju povoljan uticaj na partnerstvo, ali samo pod određenim uvjetima (fizička udaljenost i emocionalne blokade). Dodatna korist ovakvog tipa komunikacije je što se uvijek možemo podsjetiti našim obećanjima i dogovorima s partnerom. Kada pominjem partnerstvo, ne držim fokus na seksualnom i emocionalnom partnerstvu isključivo, već prema svojoj konstrukciji, partnerstvo je jako kondenzovan i kompleksan pojam. Iako se radi recimo, samo o emocionalnom partnerstvu, ono se […]

Više

Karmička ljubav – blagoslov ili usud?

Često srećemo ljude koji, zaneseni pričama i iskustvima ljudi o karmičkim odnosima, i sami žele jednu takvu ljubav. Nesumnjivo, niti koje povezuju osobe, obavijene mrvicom magije i skovane od karme, uvek su i uvek će privlačiti našu radoznalost. Vreme karmičke ljubavi teško je ili, gotovo, nemoguće odrediti. Nema garanciju. I nema bezbednog mesta na koje možemo pobeći, ako nam se učini da je svega previše. Ovakvi odnosi traju u vremenu. […]

Više