Vibraciono isceljenje ljudi i životinja

Sve bolesti nastaju zbog disbalansa odnosno poremećaja ekvilibrijuma tela. Ipak, pre nego što se problem ili bol pojavi u fizičkom telu, on nastane u našem emocionalnom telu, a uzrokovan je načinom razmišljanja, na primer držanjem za neke otrovne ili davne reči, koje su nam uputili drugi, ali i one ružne misli koje smo uputili sami sebi.