Naslov teksta najbolje opisuje što je Nikola Tesla značio za znanost i svakodnevni život u 20. stoljeću, ali i danas. Da je riječ o iznimnom istraživaču dovoljno govori i samo letimični pregled njegov izuma.

Jedna od ključnih godina je 1882. kad Tesla otkriva načelo okretnog magnetskog polja, što će mu kasnije omogućiti izradu prvih elektromotora izmjenične struje, a time i njezinu sveopću primjenu.

Tih godina Nikola Tesla je konstruirao nekoliko motora i generatora te razvio sustav prijenosa izmjenične struje, koji i danas prevladava. Njegove patente otkupio je industrijalac George Westinghouse. Na temelju Teslinih pronalazaka pobijedio je na natječaju za izgradnju hidrocentrale na Nijagarinim slapovima, koja je 1896. puštena u pogon.

Godine 1889. dobio je američko državljanstvo, čime mu je itekako olakšana prijava patenata. U tom se periodu posvećuje istraživanjima visokih napona i visokih frekvencija te rezonancije, što su dotad bila neistražena područja. Najznačajniji izumi – Teslina zavojnica i visokofrekvencijski transformator – steći će svoju sveopću primjenu do danas i omogućiti nastajanje novih tehnoloških grana, od radijske i televizijske tehnike te radarskog sustava do fluorescentne rasvjete, elektroterapije, iskorištavanja sunčeve energije, proizvodnje ozona, snimanja X-zrakama, elektronskog mikroskopa…

Predavanjima koja je tada održavao u Americi i Europi Tesla je stekao svjetsku slavu, a pokusima koje je izvodio ostavljao je gledateljstvo bez daha. Kako bi pokazao bezopasnost struja visokih frekvencija, na temelju spoznaja da struje takvih karakteristika prolaze samo površinom tijela, sijalicu bi primio u ruku i ona bi svijetlila, bez žica. Na prvom sajmu elektrotehnike 1893. povodom Kolumbova otkrića Amerike izumitelj je naprosto sjao, sve je bilo osvijetljeno njegovim pronalascima i izvjestitelji su Chicago prozvali Bijelim Gradom.

U svom laboratoriju u Colorado Springsu izgrađenom 1899. godine postigao je napon od 12 milijuna volti, bio je prvi čovjek koji je uspio proizvesti munje. Bavio se prenošenjem obavijesti i energije na daljinu, bez vodiča, prenio je signale do New Yorka te upalio 200 sijalica udaljenih 40 kilometara. I tu ideju – pojačavanja signala i slanja na daljinu – nosio je u sebi još iz djetinjstva, u obliku ogromne snage lavine koja je nastala kotrljanjem nizbrdo tek male grude snijega.

Još 1897. godine na temelju tih pronalazaka konstruirao je uređaj na daljinsko upravljanje, brod, koji je mogao i zaroniti, a zamišljao je strojeve koji će sami moći upravljati svojim postupcima. Ohrabren time, 1901. godine na Long Islandu započeo je s izgradnjom Svjetskog sustava za bežično slanje obavijesti, slika i vremenskih prognoza u sve dijelove svijeta, kao i za bežično slanje energije. Posvemašnja povezanost svijeta i lakoća komuniciranja tek danas se pokazuju u svojoj punini, dokazujući koliko je Tesla bio daleko ispred svog vremena.

U narednom periodu posvetio se proučavanjima mehanike tekućina i tada je izumio turbinu bez lopatica, mjerač protoka, mjerač i pokazivač brzine, te se bavio njihovim usavršavanjem. Gromobran je patentirao 1918. godine, a kasnije letjelicu s okomitim uzlijetanjem. Neki od njegovih izuma morali su pričekati budućnost da bi ušli u praktičnu primjenu, već spomenut radarski sustav, daljinsko upravljanje svemirskim brodovima ili projektilima, robotika, a neki, komuniciranje s drugim planetima, ili zrake smrti, o kojima je govorio, još će morati pričekati.

Od otkrića načina uporabe vatre i kotača do danas tehnološki napredak čovječanstva ovisio je o izumiteljima poput Nikole Tesle. Taj napredak nije bio uvijek jednako snažan, nego je usmjeravan bljeskovima umova poput Teslina. Njegovi izumi i teoretski rad na kraju 19. i početkom 20. stoljeća stvorili su uvjete za elektrifikaciju svijeta sustavom višefazne izmjenične struje, što je omogućilo masovnu proizvodnju i industrijsku revoluciju. Otkrićima na području visokofrekventnih struja i bežičnoga prijenosa elektromagnetskih valova postavio je temelje za razvoj radijske tehnike, telekomunikacija i teleautomatike.

Tesline su vizije i istraživanja pomogla otkriću radara, a uvelike je pridonio i razvoju rasvjete. Prijenos velikih količina energije bežičnim putem i princip rada njegove turbine još se i danas istražuju i pokušavaju iskoristiti za dobrobit čovječanstva. Njegova vizija energetske budućnosti čovječanstva može se vidjeti u citatu:

Neizbježan je zaključak da je vodena snaga naš daleko najvredniji resurs. Na njoj čovječanstvo mora graditi svoje nade za budućnost. S njezinim punim razvojem i idealnim sustavom bežičnoga prijenosa energije na bilo koju udaljenost čovjek će moći riješiti sve probleme svoje materijalne egzistencije. Udaljenost, kao glavna zapreka ljudskom napretku, bit će potpuno poništena u mišljenju, riječi i radu. Čovječanstvo će se ujediniti, ratovi onemogućiti, te će zavladati mir.