Željko Gudurić

alt

METODA PROGNOZE UTAKMICA – II DEO

Taj prvi korak je ujedno možda i najteži jer ne postoje jasna pravila ili metode kako se ta podela vrši. Tako da, ako se u ovom prvom koraku pogreši – jasno je da ?e cela dalja analiza biti uzaludna i pogrešna. Odre?ivanje strana je najkontraverzniji korak kada se rade prognoze utakmica, najslabija karika, i zato zaslužuje najve?u pažnju. Ovo je neophodan uslov da bi prešli na slede?i korak – analizu […]

Više

Utakmica Bajern Minhen-Čelzi

METODA PROGNOZE UTAKMICA – I DEO

Sportska Astrologija i tuma?enje horoskopa sportskog doga?aja je disciplina vrlo bliska Horarnoj i Elekcionoj astrologiji, i u njihovom je rangu. Dovoljno je poznavanje elementarnih astroloških pojmova i nešto iskustva u Horarnoj astrologiji – i možete uspešno raditi prognoze utakmica. Nadam se da ?e vam ovaj ?lanak, kao i drugi koje ?u pisati, pomo?i u tome i biti od koristi. UVODNE NAPOMENE Sportski doga?aj je mogu?e analizirati i prognozirati koriste?i razli?ite […]

Više

alt

MUNDANA ASTROLOGIJA

Radi se o slede?em: Ovih dana je aktuelna pri?a o planetarnoj konstelaciji koja se formira na nebu – Venera u Blizancima trigon Saturn u Vagi, i sa tim u vezi su aktuelna tuma?enja tog trigona. Tako?e, znamo da ?e se Venera u Blizancima okrenuti u retrogradan hod (ve? sada je spora) i „vrteti“ po znaku Blizanca, sve do 7. avgusta 2012. godine, kada prelazi u znak Raka. Dakle, Venera se […]

Više

alt

SPORTSKA ASTROLOGIJA – Prognoza ishoda utakmice

U prilogu je karta događaja (Event Chart) za taj meč po kojoj sam pokušao da astrološki procenim ishod tog meča. U karti su uvek I i VII kuća reprezent suprotstavljenih strana, pa je prva stvar koja mora da se uradi “dodeljivanje strana” ili kuća. Postoje različite metode kako se može proceniti ili predvideti koja od kuća na osi I – VII će reprezentovati koji tim. Lično, koristim tako zvanu astrosimboliku, […]

Više

alt

HOROSKOP ZA PODZNAKE ZA 2013. GODINU

ZA 2013. GODINU   Podznak ili Ascendent je najli?nija ta?ka horoskopa te su opšte prognoze i saveti za podznake vrlo korisni i mogu se uzeti u obzir samostalno ili paralelno sa opštim prognozama za znake.   Prognoza za podznake je nešto li?nija i subjektivnija percepcija dešavanja i dobar orijentir koja ?e polja života tokom ovog perioda biti najviše angažovana.   U nastavku su takve smernice date za svaki podznak ponaosob, […]

Više