Venera u opoziciji sa Saturnom i kvadratu sa Neptunom – “Preispitivanje emotivnog odnosa”

Venera u opoziciji sa Saturnom i kvadratu sa Neptunom – “Preispitivanje emotivnog odnosa”

Nema zadovoljstva, veselja i radosti kroz ljubav, jer Saturn donosi neke probleme i teškoće što dovodi do razočarenja u emotivnog partnera i u sam emotivni odnos.   Problem da se emotivni i bliski odnos održi trajnim u vremenu što donosi emotivnu osetljivost. Nesvesno se ljubav povezuje sa patnjom i osećanjem bola.   Sve ovo može doneti potrebu da se pobegne od stvarnosti i realnosti, jer postoji strah i nedostaje snage […]

Više