Učeniku astrologije

alt

Učeniku astrologije

Međutim, sada već (donekle samo…) razumem šta se ovom mišlju pokušava reći. Kada sam čitao Bibliju, recimo, sa 12 godina, primao sam te informacije u um i razumevao kako sam tada i mogao. Međutim, sada kada istu knjigu čitam mnogo mi je jasnije sve, šta je “pisac hteo da kaže”. Razume se, donekle samo… Dakle, nije važno toliko koju knjigu čitaš – već kako je čitaš. Kada se kaže „kako čitaš“, […]

Više