traganje za smislom

REKTIFIKACIJA: Viktor E. Frankl i traganje za smislom

Svaki čovjek je upitan od strane života i može mu odgovoriti samo ako odgovara za vlastiti život, životu odgovara svojom odgovornošću. Smisao života je dati životu smisao!” Viktor E. Frankl (1905. – 1997.) bio je bečki neurolog i psihijatar, osnivač logoterapije i egzistencijalne analize. Logoterapija se oslanja na značenje odnosno na smisao kojeg čovjek daje svom životu, gdje se ta težnja ka smislu vidi kao glavni motivator u životu. Neophodnost […]

Više