Svetlana Milenković-Filipović

alt

Mlad Mesec u Ribama (21. 2. 2012.) i idućih 29 dana

U prirodi u ovom periodu se događaju veliki promene, unutrašnje vrenje i pripreme za proleće, no i u čoveku, takođe, prisutne su promene. U ovom periodu dolazi do otvaranja podsvesnog, tajnog, skrivenog, i to onog koje se ispoljava. Proradiće nam intucija, a snovi i mašta su prisutniji nego inače, i vode nas. Tajni ima više, jer sada je i Neptun u Ribama, te  dolazi do promena u zatvorenim institucijama, u […]

Više