Sunce u Ribama (od 18. februara do 20. marta) – “Emotivna požrtvovanost”

Sunce u Ribama (od 18. februara do 20. marta) – “Emotivna požrtvovanost”

Jedna je usmerena i okrenuta prema gore, prema duhovnom i božanskom, dok je druga okrenuta prema dole, prema ovozemaljskim i materijalnim vrednostima. Praktično i realno sa onim gore, nebeskim je u konfliktu, što može ukazati na unutrašnji konflikt i rastrzanost.   Ribe su znak koji reaguje, zbog vodenog  elementa i promenljivog kvaliteta. Reakcije su emotivne, osetljive i nežne, i mogu biti vrlo promenljive.   Znak Riba poseduje osobinu da se […]

Više