sukobi loši

KONFLIKTI – kroz različite poglede

Navikli smo da ih doživljavamo stresno, da projektujemo krivicu na druge i da se tešimo činjenicom da svi tako žive. Konflikti mogu da služe razvoju osobe, samo je pitanje na koji način ih sagledavamo, analiziramo, rešavamo i kakve pouke i iskustva iz njih izvlačimo. Oni nisu ni loši ni štetni. Potrebno je samo malo se potruditi i usmeriti ih u razvojni proces, kroz koji postajemo sve više odrasle osobe. Tako da […]

Više