Savršena šetnja sa Marsom u Devici

Mars u Devici (od 15. oktobra do 7. decembra 2013.) – ,,Savršena šetnja sa Marsom u Devici”

Može doći i do gubljenja ili uništavanja dokumenata. A vi, koji učite ili radite sa dokumentacijom, sve papire skupite i obeležite gde vam je šta. Kad se unervozite, uzmite nešto da radite, videće da će vam biti lakše. Ne odlažite plaćanje računa.   Poslovni poduhvati mogu da budu uspešni ukoliko su dobro isplanirani. Nađite konstruktivno rešenje u poslu, da ne bi došlo do razmirica. Posao će sve nas iscpljivati, jer […]

Više