Saturn (Šani)

SATURN I KARMA: Saturn (Šani) – “Om namo bhagavate kurmadevaya”

Svakako postoji karmički dug, najčešće po muškoj liniji u obitelji. Ukoliko se osoba dobro slaže sa ocem postoji mogućnost da ga rano izgubi ili da postoji i problem sa samim poznavanjem oca i njegove loze. Do uspjeha i poslovnog renomea, osoba stiže teškim i samostalnim radom. Sve postiže uz vlastitu inicijativu i rad. Obično ovakve osobe nemaju puno, ili nikakve, pomoći od drugih na putu svog uspjeha. Ipak, u životu […]

Više