Romana Đekić

alt

TRI PRINCIPA

Osnova sveg postojanja   Tri principa označavaju tri životna aspekta koji su osnova sveg postojanja. Oni su platforma na kojoj je ‘izgrađeno’ sve što postoji. Kroz njih se stvara i formira cijeli život. Kroz njih i mi sami kreiramo svoju vlastitu stvarnost, bili toga svjesni ili ne. Tri principa su nešto što se teško može prenijeti riječima, to je sama priroda života koju svatko može samo sam u sebi osjetiti […]

Više