Rad na svom zdravlju i poslu

Mars u Devici (od 15. oktobra do 7. decembra 2013.) – “Rad na svom zdravlju i poslu”

Često ima i ponavljanja, rutine, posebno ako je o fizičkim poslovima reč.   Svagde gde se traži preciznost, red i tačnost, ova energija je dobrodošla i može dovesti do odličnih rezultata. Bez obzira da li je reč o hemiji, medicini, tehničkim zanimanjima, administrativnim ili vezanim za higijenu, i tako dalje.   Energija će u ovom periodu biti usmerena ka konkretnim, praktičnim aktivnostima, koje utiču na poboljšanje svakodnevnice i donose nešto […]

Više