pozitivan život?

Yoga: Šta je problem sa idejom – Pozitivne misli, pozitivan život?

Sve to je priča o samskarama, vasanama, vritijima, impresijama, karmi. Priča o arhetipovima, kolektivnom i individualnom nesvesnom. Nije sporno da rečenica “Kakve su nam misli, takav nam je život” ima svoju vrednost. Sporan je način na koji primamo tu rečenicu, pokušaj da isforsiramo pozitivnost ne znajući kako ona nastaje. Problem je što ne znamo zašto negativne misli imaju tako veliku moć nad nama. Imala sam prilike da razgovaram sa mnogima […]

Više