Period Device (od 23. avgusta do 23. septembra 2014.) – “Vreme ubiranja plodova”

Period Device (od 23. avgusta do 23. septembra 2014.) – “Vreme ubiranja plodova”

To dovodi do toga da nastupa povoljno vreme da se radi nešto promišljeno, tačno, precizno, sa većom sklonošću da se posveti pažnja detaljima, kao i da se marljivo, pedantno i veoma strpljivo obavljaju svoji poslovi.   Duh analitičnosti je izražen, pa će svi poslovi takve prirode biti prisutni. Merkur u Devici pomaže u ostvarenju konkretnih, jasnih planova, a koji se tiču poslovnih aktivnosti i svakodnevnih obaveza. Povećana analitičnost te jasna […]

Više