oko sokolovo

Mineral – Sokolovo oko

Dubina njegove indigo plavetne boje nam nudi oznaku njegove misterije koja u nama budi oštru prostranst racionalnog i duhovnog. Biti prostran nije jednostavno u današnjem svijetu, ali je jako potrebno. Prostranost danas govori o svojstvu da budemo u stanju shvatiti da smo jedno i kao to jedno da smo veoma bitni, ali istovremeno možemo biti sve i osjetiti potrebe drugih. Djelovanje sokolova oka nam omogućava da dosegnemo ovaj nivo i […]

Više