Odnos klijenta i psihoterapeuta

Živeti u skladu sa sobom i drugima

Otkrivanje lične istine   Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanje ličnih ograničenja i potencijala. Omogućava razotkrivanje nesvesnih sadržaja koji nas ometaju u životu i sputavaju autentičnost.   Pored toga vodi ka opštem unapređenju kvaliteta življenja uz podsticanje rasta i razvoja na svim životnim planovima. Možemo reći da je psihoterapija proces učenja o sebi, terapija razgovorom, koja vodi ka željenim promenama.   Kroz ovaj proces postepeno i ciljano se radi na rešavanju […]

Više