od 9. januara do 1. februara 2013. godine

alt

Venera u Jarcu – od 9. januara do 1. februara 2013. godine

Čini to kroz podršku i podsticaj želja i težnji, ali i kroz konkretne postupke koji ukazuju na privrženost i pažnju, kao što su materijalna davanja, pokloni, ali i putem značajne pomoći u karijeri, odnosno ostvarivanja ambicija i slično.   U ovom periodu bićemo više okrenuti više tradicionalnim vrednostima vezanim za porodicu, koje stabilizuju i učvršćuju veze. I Mlad Mesec koji će 11. januara biti u Jarcu podstaknuće potrebu za stabilnošću, trajnošću […]

Više