od 8. do 24. avgusta

Merkur u Lavu (od 8. do 24. avgusta 2013.) – “Reči koje slave život i ljubav”

Komunikacija će u ovom perioodu biti vedrija, dramatičnija, poletnija, optimističnija, uzbudljivija. Sada će dobiti na značaju razgovori, komunikacija i druženje sa decom, koja će u ovom periodu imati više vedrine, pa će češće da budu propraćeni smehom i šalama. Dok je Merkur u Lav više će da se razgovarati na mestima gde se zabavlja i nešto proslavlja, na svečanostima, cermonijama , takmičenjima, javnim nastupima, koncertima, a kojih će biti više. […]

Više