od 8. do 15. aprila 2016.

NEDELJNA NUMEROLOŠKA ANALIZA (od 8. do 15. aprila)

Energije,  koje će vladati narednom sedmicom, biće unapređujuće i naročito naklonjene svima onima koji su kreativni, i čiji se posao odnosi na kreativnost. U načelu, sve će zavisiti od naših preduzetih akcija, aktivnosti, i ako to ne budu rutinski odrađeni poslovi, doneće određeni uspeh i zadovoljstvo. Svemu onome što želite da ostvarite u ovoj sedmici, pristupite samouvereno i zrelo. Aspekti su otvoreni i za rešavanje dugoročnih dogovora, i svih onih […]

Više