od 7. do 15. juna 2016.

NEDELJNA NUMEROLOŠKA PROGNOZA (od 7. do 15. juna 2016.)

U ovoj sedmici vaša kreativna energija biće usmerena na sticanje materijalnog. Imaćete sve realne šanse sa svim izgledima za napredak, a vaša nadanja po tom pitaju, uz pomoć univerzuma, mogu biti ostvarena. Ako ste dobili signal da je trenutak za početak poslovnog poduhvata, ne dozvolite da vas pohlepa, nestrpljenje i pogrešno usmerena energija, dovedu do gubitaka i izgubljenih šansi. Ne donosi samo materijalno satisfakciju, dobitak može biti veliki kroz poverenje […]

Više