od 4. veljače do 3. travnja 2017.

Tranzitna Venera u Ovnu (od 4. februara do 3. aprila) – “Ljubav je vatra”

Zapravo, Venera u Ovnu smatra da je to normalno. Smatra da je sasvim u redu želeti biti najbolji i ne posmatra to kao neku svoju karakteristiku, već kao nešto što ona jeste. Ona jeste najbolja. Ona zato i ide ispred svih ostalih. Kada ovo razumete, razumeli ste i da ova Venera nikako nije gorda i nadmena. Ona zaista veruje u sebe. A vera u sebe jeste ljubav u svom najpozitivnijem […]

Više