od 3. do 29. svibnja 2014

VENERA U OVNU – “Ljubavne peripetije”

Ona predstavlja potrebu za druženjem, ugodnim razgovorima. Opisuje način suradnje sa drugim ljudima, a koliko smo spremni na kompromise, odredit će stupanj diplomatičnosti i takta. Venera pokazuje kakav je naš odnos prema vrijednostima kao takvima, pokazat će što nas čini sigurnima i harmoničnima. Tako će nekima biti dovoljan zagrljaj i topla riječ, drugima možda prijatelji, trećima posao, karijera i status ili pak znanje i vječno učenje. Zadužena je za ljepotu, […]

Više