od 25. septembra do 12. novembra 2015.

Mars u Devici (od 25. septembra do 12. novembra 2015. godine)

Mars je fizička sirova snaga, koja u promenljivom zemljanom znaku Device koristi misaonu akciju, razmišljanje i uključivanje logičnog razmišljanja, dok deluje i usmerava se prema realnim i racionalnim poduhvatima. Snaga koja koristi intelekt, razum i um, svaki poduhvat planirajući veoma oprezno. Svaka namera i aktivnost se iskazuju na misaoni i intelektualni način dokazujući se u svojim poduhvatima vrlo skromno i stidljivo. Devica nije borbena, hrabra  i odvažna, ali Mars uvek […]

Više