od 23. avgusta do 23. septembra 2016.

Tranzitno Sunce u Djevici (od 23. kolovoza do 23. rujna)

To je Djevica, uvijek razmišlja, uvijek se brine, uvijek planira i nikad ne miruje. Poput svemoguće majke možete je naći kako odjednom obavlja više poslova, a da pritom vrlo dobro pazi na sve najmanje detalje, jer ona neće biti mirna dok sve ne bude savršeno, baš onako kako si je to ona zamislila. Sunce je 23. kolovoza ušlo u znak Djevice i ovdje će boraviti sve do 23. rujna 2016. […]

Više