od 23. avgusta do 22. septembra 2015. godine

Sunce u Devici (od 23. avgusta do 22. septembra 2015. godine)

Merkur ima sedište u dva promenjiva znaka, u Blizancima ima dečiju lepršavost i sklonost ka površnim kontaktima, dok je sedište Merkura u znaku Device sklono da analitično pristupa dužnostima i svakodnevnim obavezama. Kada bi ova dva Merkura uzela da čitaju novine, Merkur u Blizancima bi letimično pročitao naslove, jer ga radoznalost nagoni za novim informacijama. Dok bi Merkur u Devici, takođe, iz radoznalosti sve pročitao, no uputio bi i repliku, […]

Više