od 21. juna do 23. jula

Sunce u Raku (od 21. juna do 23. jula) – “Poštovanje porodičnih vrednosti”

Vodeni element daje izraženu unutrašnju emotivnu aktivnost što lako mogu ispoljavati kroz bujnu i živu maštu. Izuzetna maštovitost, sanjarenje i kreativnost mogu se izražavati kroz umetnost. Velika potreba da se zaštite drugi iz porodičnog okruženja i da se brižno neguju bliski i intimni odnosi. Izražena brižnost prema najbližima u porodičnom okruženju kojom se jača volja i životna energija. Umeju da budu preterano osetljivi, nesigurni i inertni, što dovodi do česte […]

Više