od 20. maja do 20. juna 2016.

Sunce u Blizancima (od 20. maja do 20. juna) – “Potreba za mentalnim i fizičkim kretanjem”

Blizanci su skloni promenljivosti kroz život, vrlo su svestrani, i uvek se prilagode promenama koje im život donese. Često zbog svoje promenljivosti znaju da budu veoma neodlučni i da neke odluke u životu menjaju veoma često. Svoju detinju energiju znaju da rasplinu na više strana, pa su skloni dilemama koje ciljeve da postignu. Njihova nestabilna priroda, koja ih uvek nagoni na promene, često im donese da neke stvari koje su […]

Više