od 2. do 28. septembra 2014.

Merkur u Vagi (od 2. do 28. septembra) – “Lepa reč i gvozdena vrata otvara, a kamoli srce!”

Merkur to čini preko reči, koje treba da budu te preko kojih će doći do sklada, bilo u ljubavnom partnerstvu, bilo u nekom drugom odnosu. Zato je ovo period povoljan i za razna udruživanja, posebno poslovana partnerstva i ortakluke. Sve se to sada čini biranim rečima, koje su miroljubive, ljubazne, koje često izražavaju lepotu ili su birane sa merom. Sada reči više odražavaju promišljen sud,do kojeg se došlo nakon dugog odmeravanja […]

Više