od 19. maja do 12. juna 2018.

Tranzitna Venera u Raku (od 19. maja do 12. juna) – “Nutrina”

Venera u Raku život oseća. Oduvek je pokreće samo osećaj. Razum je uvek prisutan, ali mu ne veruje previše. I retko će pogrešiti ova Venera. A, kada to čini, razlog je neverovanje onome što istinski oseća kao istinu. Osobe sa Venerom u Raku oduvek su srcem upoznavale svet. Često su bile povređeni. Ali su, još češće, tvrdoglavo nastavljale da teraju po svom. Prijatelji imaju posebno mesto u njihovim životima. Sebe […]

Više