od 16. februara do 25. juna 2012.

alt

Kako povoljno iskoristiti prilike? (od 16. februara do 25. juna 2012.)

Svi koji se bave privatnim poslom, a imaju klijente, mogu možda naići na to da ne razumeju šta klijent hoće da im kaže ili šta uopšte traži. Ovo važi za sve poslove, sem za umetnički orijentisane i za one koji se bave na nekim način tečnostima i uživanjima. Merkur je napravio opoziciju 23. februara, kada je moglo doći do izliva besa, do prevelike nervoze zbog nemoći da se nešto uradi […]

Više