od 15. oktobra do 7. decembra 2013.

Mars u Devici (od 15. oktobra do 7. decembra 2013.) – “Rad na svom zdravlju i poslu”

Često ima i ponavljanja, rutine, posebno ako je o fizičkim poslovima reč.   Svagde gde se traži preciznost, red i tačnost, ova energija je dobrodošla i može dovesti do odličnih rezultata. Bez obzira da li je reč o hemiji, medicini, tehničkim zanimanjima, administrativnim ili vezanim za higijenu, i tako dalje.   Energija će u ovom periodu biti usmerena ka konkretnim, praktičnim aktivnostima, koje utiču na poboljšanje svakodnevnice i donose nešto […]

Više

Mars u Devici (od 15. oktobra do 7. decembra 2013.) – ,,Savršena šetnja sa Marsom u Devici”

Može doći i do gubljenja ili uništavanja dokumenata. A vi, koji učite ili radite sa dokumentacijom, sve papire skupite i obeležite gde vam je šta. Kad se unervozite, uzmite nešto da radite, videće da će vam biti lakše. Ne odlažite plaćanje računa.   Poslovni poduhvati mogu da budu uspešni ukoliko su dobro isplanirani. Nađite konstruktivno rešenje u poslu, da ne bi došlo do razmirica. Posao će sve nas iscpljivati, jer […]

Više