od 13. do 19. juna 2016.

PROGNOZA PO CIGANSKIM KARTAMA (od 13. do 19. juna 2016. godine)

LJUBAV: Posvetite se doterivanju propuštenih detalja ili dovršavanju onoga što je već ranije započeto, ali što iz nekih razloga kasni ili je moralo biti odloženo. Potrebno je da posebnu pažnju obratite prioritetima u svemu čime se trenutno bavite, bez obzira da li je reč o poslu ili nečem privatnom, jer će vam to pomoći da lakše postignete ciljeve koje ste sebi  postavili, i tada će vaš ljubavni život biti skladniji. […]

Više