od 12. do 23. siječnja 2017.

Mars kvadrat Saturn (od 12. do 23. siječnja) – “Smirite se i izbjegavajte sukobe”

Ovo je potreba, kao i srah od pada, od visine. Sudar, udes, poniženje, nepoštovanje. Mržnja spram svega čega se bojimo. Ovo je pad s konja, kao i s motora. Pad i poraz energije, seksualne energije, ovo je neuspjeh muškog spolnog organa, impotencija. Slomljeni mač, nož, sablja. Lomovi ruku, nogu, mišića, koljena, ramena, kukova, zubi. Mučene i pobijene životinje. Slika svih krivolovaca. Strah od liječnika, zubara i borba s njima. Strah […]

Više